The Truth about Heroin (1998)

Evo najzad dokumentarca koji se bavi samo i isklju?ivo heroinom, jer do sad smo imali prilike da gledamo radove koji su vi?e fokusirani na ?ivote narkomana i na to snala?enje na ulici (Black Tar Heroin (2000), Dope Sick Love (2005)), zatim na razne vrste le?enja od heroinske zavisnosti (Methadonia (2005), Inside Clouds (2001)), ali niko nije obradio mo?da i najzanimljiviji deo pri?e, dakle, ?ta je to zapravo heroin i kako on deluje na ?ovekov organizam i psihu. Heroin, u Srba poznatiji i kao pajdo, pdo, dop, ?uto, je sigurno jedna od najzajebanijih gudri, gudra na koju se najlak?e navla?i i sa koje se najte?e skida, dakle u ovom slu?aju ona baba ?to je dala dinar da u?e u kolo, mora sad da doda soma dinara pa i ja?e da bi iza?la, i siguran sam da ovo pore?enje nije nimalo preterano, uostalom svako ko se radio pajdom zna da je to samo takva istina.

Ovde je jako lepo i koncizno obja?njeno kako dolazi do stvaranja zavisnosti, do tzv. navla?enja, zatim kakve posledice sa sobom nosi bodenje, a kakve ?mrkanje i pu?enje. Overdouz je standardna tema kada je heroin u igri, jer ko nije barem jednom overio taj se nije ni drogirao po meni. Naravno, overdouz ne mora svaki put da se zavr?i smrtnim ishodom, ?ak naprotiv, daleko ve?i broj overa se pre?ivi ali kad te zaka?i taj jedan to ti je to, tako da ta pri?a o gudranju kao ruskom ruletu i te kako ima smisla, jer svako bodenje u venu je potencijalni over, a svaki over je korak u smrt. Dalje, ne overava se samo od igle, sasvim opu?teno mo?e da se overi i na nos, ?uo sam za par slu?ajeva, a evo i ovde u dokumentarcu o tome govore. Ina?e, moj jako dobar drugar, Zoran Petrovi? ?ela, '76 godi?te, je overio 2001, starija ekipa sa Vidikovca ga se sigurno vrlo dobro se?a, i tad kad je on overio, ja sam se su?tinski preseko, jer od bombardovanja pa do tad smo se s'vremena na vreme (bi?e da je malo ?e??e) 'zezali' sa dopom, ?mrkali i tako to, razvla?ili se po suncem upeklom Vidikovcu, ali jedan dan ja nisam iza?o napolje, ne se?am se za?to, i preksutra samo ?ujem od kom?ije da je ?ela overio, i da je mrtav. Posle toga ni?ta vi?e nije bilo kao pre, barem ?to se mene ti?e, jer sam se ba? svojski prepla?io, naime tad sam jo? bio ?eljan ?ivota pa sam valjda tripovo kao smrt je bedak i tako to, tako da sam tad batalio te hard drugs, te pre?ao na ove iz lak?e kategorije, da ih ne imenujem sad. Naravno, bilo je tu jo? samoubistava u poku?aju do 2006, jo? tako tih izleta sa dopom, ali nikad nisam zare?ao, a kamoli se navukao, ali iskren da budem, da sam imao ke?a, 101% bi se navuko ko pa??e, sre?a moja pa sam stalno bio broken, a nisam ba? bio u fazonu da kradem, dilujem i sli?no. Zapravo ta moja lenjost i nesposobnost za bilo ?ta me je i spasila od heroina, jer siguran sam, poznavaju?i sebe, da ukoliko bi se jednom navuko da nema ?anse da bi se skino, jer na prvom mestu sam nula od karaktera, a ko nema karakter i tu unutra?nju snagu, nema mu spasa, al' bez zajebancije, jer sad kad bi po?eo da iznosim podatke o postotku izle?enja, zapravo zale?enja, pa nisam ba? siguran da bi ja ovakav, u?ao u tih par na-jedvite-jade-procenata. Dakle, o?aj.

I kada si na heroinu to ti je bukvalno ko full time job, jer na taj na?in ?ivi? 24 sata 7 dana u nedelji, i nema vrdanja, jednostavno sve ostalo je sporedno a gudra je uvek na prvom mestu. Ne mora da jede?, ne mora da spava?, ne mora? ni?ta, ali mora? da se uradi?, i tek kad se sredi? tek onda mo?e? dalje da razmi?lja? ?ta i kako, dakle prvo posao tj. kako do?i do heroina, pa tek onda zabava i sve ostalo, jer bez te doze nema ni ?ivota. Dalje, tu zubi stradaju u najavi, jer heroin je veoma jak anestetik, tako da ako si navu?en ti bukvalno nema kad da oseti? da te boli kvaran zub, tako da ti zubi za par godina skroz propadnu, poispadaju sami ili ti ih zubar povadi.

Dalje dobijamo informacije sa ?ime se sve heroin miksuje, i tu ima zaista ?okantnih dojava pored standardnog mi?omora i paracetamola, pa onda koji su 'ne?eljeni' efekti i posledice, npr. zatvor u smislu kenjanja, po 7 dana tako ne pohodi? WC, a onda kad ode? porodi? omanju sedimentnu stenu, zatim stond, kljucanje, klanjanje (ko Mister Bin u crkvi), cigara ti dogori do prstiju a da nisi 2 dima povuko, nisi gladan, ne jede? danima pa smr?a? ko u Au?vicu, pa onda ?e?angija, sve te svrbi a posebno nos, do?e ti da uzme? onu ?eli?nu ?etku za skidanje r?e i da se njome po?e?e?, i jo? hiljadu vragolija, da ne prepri?avam ba? sve. (30 min)

Download :
http://rapidshare.com/files/382026153/TrutHeroin1998.part1.rar
http://rapidshare.com/files/382026162/TrutHeroin1998.part2.rar
http://rapidshare.com/files/382052360/TrutHeroin1998.part3.rar

KCSTAAR - The Truth about Heroin
The Truth about Heroin. Heroin is a Scheduled I controlled substance. department drug-related episodes had mentions of heroin/morphine in 1998.

The Heroin Campaign (1998 EFFIE) - AEF
In truth, though, heroin is a dangerous and potentially addictive drug no matter how In 1998, the New York chapter of the American Marketing Association

Amazon.com: Heroin (9781568381534): Humberto Fernandez: Books
5.0 out of 5 stars The truth about heroin, told with feeling and power., September 24, 1998. By A Customer. This review is from: Heroin (Paperback)

Subtitles | Black.Tar.Heroin.1998.HBO.Documentary.720x480.avi
Black.Tar.Heroin.1998.HBO.Documentary.720x480.avi Magyar feliratok.

Tips for Teens: The Truth About Heroin
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick ViewTips for Teens: The Truth About Heroin. Slang--Smack, Horse, Mud, in 1998.4. Know the risks. Because the strength of heroin varies and its impact is

Heroin Toxicity Deaths in Florida in 1998
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick ViewTable II - Ranking of 1998 Florida Heroin Deaths by Medical. Examiner District. District. Rate: Population. 1998. Heroin Deaths

H: the surprising truth about heroin and addiction. - Reason
H: the surprising truth about heroin and addiction. ... find Reason articles. New York: St. Martin's, 1998. English author Martin Booth has written a

Trashed: The death of Michael York and how heroin has invaded the
Nov 7, 2009 The first heroin death came in 1998, when a former St. Charles East .... to thank you so much for shedding light on the truth of Heroin.

Heroin in Your Backyard - NYTimes.com
Heroin in Your Backyard. Published: April 12, 1998 you just might not tell the truth,'' said David Boyum, a vice president at Botec Analysis Corporation

Go Ask Alice!: Dealing with a brother addicted to heroin
My brother, who is thirty-five years old, is a heroin addict. Originally Published: April 24, 1998 ~ Last Updated / Reviewed on: September 12, 2008 s/he's really telling the truth; s/he's going to kick the heroin habit and won't


The Truth about Heroin (1998)
Joe Louis Walker - The Preaher and The President 1998 Verve